Giới thiệu

VKP Nhà thầu phân phối các sản phẩm, giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh

Chi tiết

  • 0
  • +

Thương hiệu
  • 0
  • +

Sản phẩm
  • 0
  • +

Khách hàng

Giải pháp và sản phẩm

Hạ tầng truyền dẫn cap

Chúng tôi cung cấp đầy đủ giải pháp và sản phẩm hạ tầng truyền dẫn đa dạng từ ...

Hạ tầng truyền dẫn Vô tuyến

Giải pháp truyền vẫn vô tuyến của chúng tôi được chọn lọc với các nhà sản xuất ...

Hệ thống Viễn Thông

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ ...

Hệ thống Công nghệ thông tin

Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin cho hạ tầng ...

Hạ tầng Điện

Được ủy quyền bởi các nhà sản xuất dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp ...

Hệ thống An ninh Vật lý

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị an ninh tổng thể đáp ứng những yêu cầu ...