<script type=">

15:37 - 26/03/2019

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ tầng bền vững, hiệu suất cao, cung cấp dịch vụ liên tục đến người dùng cuối trên nền tảng dịch vụ băng rộng.

Hạ tầng truyền dẫn vô tuyến
Hệ thống an ninh
Hạ tầng điện
Hạ tầng truyền dẫn cáp
Hệ thống công nghệ thông tin

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ tầng bền vững, hiệu suất cao, cung cấp dịch vụ liên tục đến người dùng cuối trên nền tảng dịch vụ băng rộng.

GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT

  • Ăngten 4/5G của Commscope dẫn đầu trong TOP 3 trên thế giới do ABI khảo sát đánh giá, tích hợp
  • Giải pháp SiteRise tích hợp Ăngten/RRU/Jumper của Commscope được coi là TIÊU CHUẨN cho các trạm BTS.
  • Giải pháp In-Building & Wireless Coverage & DAS (Antenna phân bố) của Commscope dẫn đầu thế giới hiện nay.
  • Công nghệ bảo mật cho SIM/RFID/Thẻ chip của Gemalto và Oberthur đứng đầu thế giới.
  • Giải pháp GPON cho mạng FTTx với hệ thống đấu nối quang tập trung thế hệ mới NGF với khả năng mở rộng trên 21.000 cổng, hiện là giải pháp cho số kết nối lớn nhất trong ngành.
  • Giải pháp Metro Wifi tiêu chuẩn viễn thông cho phép 700 người kết nối đồng thời trên cùng 1 AP trong bán kính phủ sóng 500m, 3G/4G offload, quản lý Cloud, Platform sẵn sàng cho VOD, Billing… của hãng Sweratel là lựa chọn số 1 cho các ứng dụng Smart City/ Metro Wifi/ Wifi ADSL.